Stagediscriminatie? Afgelopen.

2023

– James Veenhoff 

Stages spelen een zeer belangrijke rol in het (beroeps)onderwijs; dit geldt in het bijzonder voor het mbo, waar jaarlijks 500.000 toekomstige vakmensen worden opgeleid. In heel veel gevallen gaat dit goed en krijgen studenten een fantastische ervaring, die ze een turbo boost geeft in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Helaas geldt dit niet voor alle studenten.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer een kwart van alle Utrechtse mbo studenten discriminatie ervaart (of vermoedt, maar dat is net zo naar) bij het zoeken naar een stage. Andere ROC’s in grote steden melden vergelijkbare signalen.

Je zit op het mbo.

Je leert voor een beroep waar de samenleving om zit te springen.

Je hoort dat stage heel belangrijk is.

Je raapt je moed, ambitie en enthousiasme bij elkaar.

Je solliciteert.

En je wordt afgewezen.

Niet omdat je niet goed genoeg bent.

Maar vanwege je huidskleur, achternaam of achtergrond.

Ik zou bijna denken, of in elk geval hopen dat dit anno 2023 niet meer voorkomt, maar daaruit blijkt maar weer mijn privilege. Niemand zal zeggen: ik ben voor stagediscriminatie, en toch; het is er. Als ondernemer, vader en Amsterdammer werd ik gegrepen door gesprekken met mbo studenten over dit onderwerp. Als B-corp ondernemer geloof ik in de kracht van ‘Business as a force for good’. Ik besloot dan ook om me er niet bij neer te leggen, maar me in dit probleem te verdiepen en te zoeken naar een kans.

Zowel landelijk als in Amsterdam is stagediscriminatie een hot topic; middels het Stagepact worden bedrijven opgeroepen om ‘mee te doen’. De plannen waren naar mijn smaak echter niet concreet genoeg. Ik vond ze eerlijk gezegd ook wat negatief geformuleerd: rechten, plichten, meldpunten: als ondernemer draag je liever bij aan ambitieuze plannen dan dat je regels onderschrijft, dus ik besloot samen met mijn connecties bij ROCvA eens dieper op de zaak in te gaan. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat zouden we kunnen doen om stagediscriminatie uit te bannen? Wie hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we – ook los van stage specifiek – een brug slaan tussen de werelden van ‘werk’ en ‘studie’?

Dit jaar verhuisde mijn bedrijf naar Bullewijk in Amsterdam Zuidoost, omgeven door leuke bedrijven en op steenworp afstand van ROCvAF College Zuidoost. We besloten daarom in te zoomen op onze eigen bedrijven, omgeving, studenten en kansen.

In co-creatie met studenten, docenten, stagecoördinatoren, experts op het gebied van inclusie, recruiters en andere ondernemers verkenden we de vraag: ‘Hoe kunnen we samen een einde maken aan stagediscriminatie’.

Samen, want het gaat niet om het aanwijzen van een schuldige, al moeten alle betrokken partijen ook naar hun eigen handelen kijken:

 • Ondernemers en werkgevers kunnen meer doen om stages toegankelijk, aantrekkelijk en bereikbaar te maken.
 • Studenten kunnen zich beter inleven en voorbereiden op stage(sollicitatie)
 • ROC’s kunnen hun studenten beter voorbereiden op ‘business reality’.

Maar bovenal is het zaak dat we niet ‘over’ elkaar praten maar ‘met’. Voor een eerlijke en succesvolle samenleving zijn gelijke kansen en goed ontwikkeld talent onontbeerlijk. Stages zijn hiervoor belangrijk: dit is een gezamenlijke opgave. De oplossing zullen we dus ook samen moeten vinden.

In ‘020’ werken we de komende tijd toe naar de viering van 750 jaar Amsterdam; een mooie aanleiding om samen na te denken over wat we de stad voor haar verjaardag kado willen doen. Niet alleen voor het feest natuurlijk, juist: wat willen we voor komende generaties nalaten? Wat mij betreft geven we de stad (en daarna heel Nederland) een einde aan stagediscriminatie.

Het centrale idee van de oplossingen die zijn geschetst, is dat van een ‘brug’ : meer verbindingen tussen bedrijven, scholen en studenten om de kloof te dichten. Hoewel deze ‘brug’ bestaat uit meerdere onderdelen, concentreren we ons in eerste instantie op een (verplicht) keuzedeel dat studenten als onderdeel van hun studie, breed voorbereidt op hun stagetijd, met een zeer intensieve betrokkenheid van professionals.

Door dit keuzedeel (in de huidige schetsen duurt die zo’n 10 weken en beslaat het een substantieel deel van de geplande studie-uren) samen met bedrijven, overheden, studenten en onderwijs-experts te ontwikkelen, garanderen we actuele, aansprekende en relevante inhoud.

De plannen worden in de komende maanden verder uitgewerkt, maar hoogstwaarschijnlijk betreft het een programma met veel gastcolleges, bijzondere trainingen en masterclasses, bedrijfsbezoeken en ontmoetingen. Zakelijke- en persoonlijke vaardigheden komen aan bod: meer nog dan bij andere vakken zal het bedrijfsleven een zeer actieve rol spelen; niet alleen in het ontwikkelen maar ook in het ‘geven’ van onderwijs.

De iconische bedrijven, overheden en organisaties in Groot Amsterdam, verenigd in de Metropool Amsterdam Club, nemen samen met professionals en studenten van ROCvA het initiatief om deze kans te pakken. Voldoende, boeiende, goed begeleide stages, met een passende vergoeding; met gelijke kansen (en uitkomsten) voor al die talenten die we als maatschappij en bedrijfsleven zo hard nodig hebben.

Deze winter verzamelen we nog inzichten en perspectieven; dit voorjaar ontwerpen we een definitief programma. Voor de zomer nog organiseren we een pilot in Amsterdam Zuid-Oost.

De komende tijd zal ik op LinkedIn updates geven over de vorderingen in ons project. Mocht je in de tussentijd ideeën hebben of actief willen bijdragen: stuur me een bericht.

Heeft dit artikel je verder aan het denken gezet? Heb je vragen over stagediscriminatie?Of, heb je een uitdaging in het onderwijs waarbij je onze hulp kunt gebruiken?

Neem dan contact op met James Veenhoff via james.veenhoff@elementalstrategy.com

James Veenhoff

Cases

Similar articles

Door de ogen van onze meest trouwe medewerkers

Met het samengaan van Strategiemakers en Fronteer vorig jaar, zijn ook twee groepen medewerkers samengebracht tot het huidige Elemental team. We vroegen onze twee langst zittende medewerkers naar hun ervaringen met de twee oude bedrijven,...

Embracing Broad Prosperity

In the past, everyone used to think that economic growth was the only way to succeed, but things have changed, and we’re challenging that idea too. Nowadays, the quest for prosperity goes beyond just making...

Road to B Corp | More than a certificate

Navigating the B Corp certification process may seem challenging for many organizations, but the positive impact it yields outweighs the associated hurdles. In our experience, the key to sustainable transformation lies in leveraging the B...

Stagediscriminatie? Afgelopen.

In co-creatie met studenten, docenten, stagecoördinatoren, experts op het gebied van inclusie, recruiters en andere ondernemers verkenden we de vraag: ‘Hoe kunnen we samen een einde maken aan stagediscriminatie’.

Being B Corp certified, is Elemental!

Elemental is B Corp certified, and we couldn’t be more proud! Have a look at our journey, and why we find it so important to be a part of the community.

The future of… our food system

In this chapter, we dive into the world of food, uncovering the challenges faced by the industry and gaining insights from Sophie Dijkkamp and Marianne Thieme, two of our talented transformation strategists at Elemental.

  Thank you for your interest.

  You're almost there! Just give us your contact information, and you'll receive our whitepaper on "Integrating societal
  and ecological impact in innovation
  from day 0" 
  in your mailbox.

  Whitepaper download - "Innovation"

  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Thank you for your interest.

  You're almost there! Just give us your contact information, and you'll receive our whitepaper on "Why coalitions fail and how to prevent it"  in your mailbox.

  Whitepaper download - "Coalitions"

  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  * By signing up to receive our whitepaper, you agree to sign up for our quarterly newsletter and other marketing related emails. You can of course deregister through the confirmation email with the downloadable whitepaper, which will remove your from our mailing list.

  EN