Zadkine

Het ontwikkelen van de nieuwe richting voor Zadkine Urban Logistics

Challenge

Hoe kunnen we transformeren tot een vooraanstaande en levendige opleidingspartner die nauw verbonden is met de dynamische wereld van stedelijke logistiek? Wat is de toekomstvisie voor de Rotterdamse stedelijke logistiek en welke rol kan het ZLC (als opleidingsinstituut) spelen binnen deze bloeiende gemeenschap? Laten we samenwerken om een bruisende sector op te bouwen: hoe kunnen we dit doen, wie moeten erbij betrokken zijn en welke specifieke vaardigheden en kennis moeten we onze studenten bijbrengen?

Approach

  • Strategy
  • Co-creation
  • Future Visions
In vijf boeiende interviews hebben we experts uit de logistieke sector bevraagd over hoe zij de rol van (Rotterdamse) stadslogistiek in het werkveld zagen. We vroegen naar de belangrijkste ontwikkelingen, de verwachtingen ten aanzien van nieuwe medewerkers en de benodigde opleidingen om succesvol in deze sector te kunnen opereren. Naar aanleiding van deze interviews brachten we trends en ontwikkelingen binnen dit thema in kaart. Hierdoor konden we de vereiste kennis en vaardigheden identificeren die studenten moesten bezitten om te kunnen excelleren in deze snel veranderende sector. De gehele uitdaging werd in co-creatie met verschillende partners behandeld, resulterend in waardevolle concepten die de opleidingen en het werkveld nauw met elkaar verbonden.

Result

In nauwe samenwerking met studenten, docenten en werkveldpartners is er een innovatief opleidingsconcept ontwikkeld, gebaseerd op diverse pijlers. Naast de thema blokken en de logistieke routekaart, waarin elk blok een specifieke subsector centraal staat en studenten 5 bezoeken afleggen aan relevante logistieke partijen, zijn er nog andere belangrijke elementen geïntegreerd. Het opleidingsconcept omvat ook brede waardering voor elke student, waarbij elk individu serieus genomen wordt. Dit komt tot uiting in praktische toepassingen zoals een 'logistiek paspoort' dat de groei en prestaties van studenten volgt, en betaalde stages die studenten de kans geven om waardevolle praktijkervaring op te doen. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan het opbouwen van een sterk netwerk van partners binnen de logistieke sector. Dit netwerk biedt studenten, docenten en werkveldpartners de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, samen te werken en van elkaar te leren. Regelmatig worden er inspirerende evenementen georganiseerd waarbij professionals uit de sector worden uitgenodigd om hun expertise te delen en studenten te inspireren. Deze pijlers, waaronder thema blokken, de logistieke routekaart, brede waardering voor studenten en het opzetten van een sterk netwerk met bijbehorende evenementen, vormen de solide basis van een levendige en betrokken community voor studenten, docenten en werkveldpartners binnen de logistieke opleiding.

Thank you for your interest.

You're almost there! Just give us your contact information, and you'll receive our whitepaper on "Integrating societal
and ecological impact in innovation
from day 0" 
in your mailbox.

Whitepaper download - "Innovation"

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Thank you for your interest.

You're almost there! Just give us your contact information, and you'll receive our whitepaper on "Why coalitions fail and how to prevent it"  in your mailbox.

Whitepaper download - "Coalitions"

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

* By signing up to receive our whitepaper, you agree to sign up for our quarterly newsletter and other marketing related emails. You can of course deregister through the confirmation email with the downloadable whitepaper, which will remove your from our mailing list.

EN