Centrum voor Conflicthantering

Strategie versterken met B Corp

Challenge

Het Centrum voor Conflicthantering (CVC) heeft ontzettend grote maatschappelijke waarde. Ze bemiddelen bij grote maatschappelijke conflicten in zowel binnen- als buitenland, denk aan klimaat-, ontvoerings- en bedrijfsconflicten. Daarnaast leidt het CvC mediators van de toekomst op, om op een betere, effectievere en menselijkere manier om te gaan met conflicten in deze wereld. Ze vroegen zich af: versterken de onderwerpen uit de 'B Impact Assessment' onze missie en strategie? Hoe kunnen we verder verduurzamen en leidt dit tot een B Corp certificering?

Approach

  • Sustainability Strategy
  • Organization & governance
  • Implementation
  • BIA
  • B Corp
Door middel van een ambitie sessie en quickscan hebben we doelen opgesteld voor verdere verduurzaming van de organisatie, passend bij de gestelde ambitie. Daarnaast is een eerste inschatting gemaakt met betrekking tot de haalbaarheid van een B Corp certificering, en acties die nodig zijn om dit met zekerheid te zeggen.

Result

Het resultaat is een geprioriteerde lijst met verduurzamings-doelen en acties in relatie tot aanvraag van het B Corp certificaat.

Thank you for your interest.

You're almost there! Just give us your contact information, and you'll receive our whitepaper on "Integrating societal
and ecological impact in innovation
from day 0" 
in your mailbox.

Whitepaper download - "Innovation"

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Thank you for your interest.

You're almost there! Just give us your contact information, and you'll receive our whitepaper on "Why coalitions fail and how to prevent it"  in your mailbox.

Whitepaper download - "Coalitions"

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

* By signing up to receive our whitepaper, you agree to sign up for our quarterly newsletter and other marketing related emails. You can of course deregister through the confirmation email with the downloadable whitepaper, which will remove your from our mailing list.

EN